Brak OC a stłuczka

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Niestety nie wszyscy przepis dotyczący tego obowiązku traktują poważnie i spotkać można kierowców, którzy poruszają się samochodami, które takiego ubezpieczenia nie posiadają. Co więcej – ostatnie zmiany w przepisach łagodzą kary za brak ważnego OC, co może powodować, że takich nieodpowiedzialnych kierowców przybędzie.

W przypadku, kiedy sprawca wypadku nie ma ważnego OC, można zgłosić się po wypłatę odszkodowania do UFG czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe opłacają właśnie ten fundusz, na który środki wpływają właśnie z ubezpieczenia OC.

UFG wypłaci jednak ubezpieczenie za szkody mienia jedynie w przypadku, kiedy sprawca wypadku nie miał ważnego OC, a co więcej jest znany. W momencie, kiedy nie można zidentyfikować sprawcy, ale wszystko wskazuje na to, że bezpośrednią przyczyną wypadku był udział osoby trzeciej poruszającej się pojazdem mechanicznym, to również możemy ubiegać się o wypłatę z UFG.

Odszkodowanie zostanie jednak wypłacone jedynie za szkody na osobie – a więc z powodu utraty zdrowia na okres dłużej niż 14 dni lub w momencie, gdy uczestnik wypadku poniósł w jego wyniku śmierć. UFG nie jest wypłacane w przypadku ważnego ubezpieczenia AC – AC pokrywa koszty związane z wypadkiem, w którym sprawcą była osoba bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W momencie, gdy świadczenie AC nie jest w stanie pokryć całości naprawy szkody, UFG pokryje różnicę.

księgowa poznań