Co daje nam ubezpieczenie OC?

rotel hifi

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi obowiązek kierowcy, a wynika to z faktu, jak duże znaczenie może mieć wsparcie finansowe podczas nieszczęśliwego wypadku.

Przede wszystkim ubezpieczenie OC daje gwarancje pokrycia kosztów wypadku oraz kolizji drogowej, do której doprowadziliśmy my.

Będąc sprawcą zdarzenia na drodze, a nawet, gdy nasz samochód prowadziła niezależna i nawet niespokrewniona z nami osoba, to jesteśmy zwolnieni z poniesienia odpowiedzialności finansowej.

Niemniej jednak warto pamiętać, że każde ubezpieczenie ma swoje prawa i ściśle określone normy, a zatem istnieją pewne ograniczenia wysokości wypłacanych świadczeń.

Okazuje się, że w momencie, gdy koszt naprawy szkody wypadkowej przekracza wartość polisy, to w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do zapłaty tylko powstałej różnicy.

Nie ulega wątpliwości, jak duże znaczenie daje opłacanie miesięcznej składki OC, choć często jest dość wysoka to mimo wszystko warto zgromadzić potrzebną kwotę.

https://unhuman.pl/firm-pol-1387377494-Cayler-Sons.html https://adwokatdomanska.pl/