Czy assistance jest obowiązkowe

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem, który powinien mieć każdy samochód (ponieważ ubezpieczeniu zawsze podlega pojazd, nie kierowca) jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Pozostałe ubezpieczenia czyli autocasco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czy assistancesą całkowicie dobrowolne.

Ubezpieczenie assistance dotyczy przede wszystkim transportu drogowego i to z nim jest kojarzone, jednak niesłusznie, gdyż dotyczy szeregu usług, które mogą być świadczone wobec ubezpieczonego na określonych zasadach klienta w dowolnej sytuacji. Najszerszą definicją ubezpieczenia assistance jest umowa o zapewnieniu pomocy ubezpieczonemu w danej sytuacji.

Najczęściej dotyczy pomocy technicznej w przypadku awarii pojazdu, może jednak dotyczyć również pomocy medycznej, informacyjnej czy nawet usługspecjalistów (ubezpieczenie assistancew zakresie gospodarstwa domowego możedotyczyć pomocy specjalistów np. hydraulika, elektryka, ślusarza).

Błędem jest więc myślenie o ubezpieczeniach assistance jedynie w kategoriach ubezpieczeń komunikacyjnych. Usługi tego typu są świadczone przez większość współczesnych ubezpieczycieli, które traktują je jako gwarancję niezawodności i niejednokrotnie budują na nich zaufanie swoich klientów.

Assistance jest najczęściej dodatkiem do innych usług ubezpieczeniowych lub bankowych. Z tego też powodu coraz częściej ubezpieczenia assistance cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ traktowane są jako rozszerzenie już istniejącego pakietu ubezpieczeniowego.

gaz pieprzowy Broń.pl https://unhuman.pl/pol_m_DAMSKIE_Bluzy_Z-kapturem-104979.html