Jak policzyć składkę NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, może jednak okazać się bardzo dobrym pomysłem na zabezpieczenie się przed utratą zdrowia w skutek wypadku, zwłaszcza jeżeli od niego zależy nasze całe życie, w tym zawodowe. Ubezpieczenie tego typu nie jest jednoznaczne z ubezpieczeniem na życie w związku z tym nie jest konieczne dla wszystkich.

  Przed podjęciem decyzji o podpisaniu tego typu polisy powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią umowy, gdyż bardzo często zawarte są w niej informacje na temat tego, w jakich okolicznościach ubezpieczyciel nie wypłaci kwoty, na którą się ubezpieczyliśmy. Do takich sytuacji należą przede wszystkim te najbardziej oczywiste – gdy wypadek miał miejsce podczas gdy my znajdowaliśmy się pod wpływem środków odurzających lub w przypadku, gdy wiązał się np.

z podjęciem próby samobójczej. Składka płacona jest najczęściej od razu podczas podpisywania umowy i obliczana jest na podstawie różnych czynników.

Brany pod uwagę jest wiek osoby ubezpieczanej, zakres ubezpieczenia, ale także przebyte lub przewlekłe choroby, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku.   W przypadku OC i AC mamy do czynienia z podstawową składką, od której odliczane są benefity za bezwypadkową jazdę, a w przypadku NNW składka obliczana jest indywidualnie, więc tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na konkurencyjne oferty, gdyż nie mając porównania nie jesteśmy w stanie orzec czy zaproponowane warunki są atrakcyjne.

https://rkc.com.pl/ www.nawoznadzialke.com.pl