Jak wykonywane są odwierty pod pompę?

Podczas instalacji pompy ciepła bardzo często stosowane są pionowe sondy. Do ich niewątpliwych zalet należy zaliczyć stabilność temperatur. Ponadto temperatury te utrzymują się na wysokim poziomie.

Sondy te zostają umieszczone w odwiertach. Z kolei odwierty najczęściej wykonywane są na głębokość nawet kilkuset metrów. Do wykonywania odwiertów służy wiertnica.

Zasadniczo stosuje się dwie techniki: młotkową bądź na płuczkę. W gotowym odwiercie układana jest rura. Jej wystające końce zostają podłączone do rurociągów.

Jako substancję pośredniczącą w przekazywaniu ciepła stosuje się glikol. Zaleca się, żeby jego temperatura nieznacznie różniła się na początku i na końcu wymiennika. Moc chłodnika, którą można uzyskać za pomocą sondy zależy od kilku czynników.

Najważniejszy jest jednak rodzaj gruntu. Odwiert pionowy składa się z kilku elementów. Jest to odwiert, łączniki, rury, glikol oraz studzienka.

Niekiedy zalecane jest, żeby wykonać kilka odwiertów na głębokość kilkudziesięciu metrów.