Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie OC?

www.klubdrivera.pl

Uczestnicy ruchu muszą podporządkować się zasadzie ograniczonego zaufania. Obowiązuje ona przede wszystkim kierowców, ale w gruncie rzeczy odnosi się w równym stopniu do pieszych, motocyklistów i rowerzystów. Polega ona na tym, że poruszając się autem czy idąc po ulicy nie możemy zakładać, że inne osoby kierujące pojazdami zawsze będą zachowywać się zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i nakazami zdrowego rozsądku.

Na polskich drogach niemało mamy przykładów brawury i zwyczajnej bezmyślności. Czasami mają one poważne konsekwencje. Jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego z udziałem ubezpieczonego pojazdu, to z polisy OC zostanie wypłacone świadczenie na rzecz tych, którzy ponieśli szkody.

Na podstawie przepisów prawa stosowna kwota pochodzi z polisy tego, kto spowodował wypadek. Sprawca nie może liczyć na żadną rekompensatę z tytułu poniesionych szkód, chyba że wykupił dodatkowe ubezpieczenie, które chroni go także w takiej sytuacji. Niewątpliwym zyskiem sprawcy jest to, że nie musi sięgać do własnych pieniędzy.

Rzecz jasna każda sytuacja jest inna i nie zawsze daje się od razu ustalić, kto ponosi winę za spowodowanie wypadku. Nierzadko ustalenie odpowiedzialności wymaga policyjnego śledztwa, a następnie wyroku sądowego, więc sprawa może ciągnąć się przez dłuższy czas. Można to jednak uprościć, jeśli winny kierowca weźmie odpowiedzialność za sytuację i złoży stosowne oświadczenie.

Wówczas procedura przebiega szybciej i nie wymaga procesowania się z kimkolwiek. Życzymy wszystkim czytelnikom, aby nigdy się w takiej sytuacji nie znaleźli.

likwidacja szkód Firma axpol trading zajmuje się artykułami reklamowymi