Tryt na wagę bezpieczeństwa

Po raz kolejny odwołujemy się do chemii, aby wskazać czytelnikom następny bardzo drogi związek, który w przyrodzie niemalże nie występuje. Tryt, bo o nim mowa, jest izotopem wodoru. W śladowych ilościach można go znaleźć w ziemskiej atmosferze, jednak do konkretnych zastosowań jest pozyskiwany laboratoryjnie na drodze reakcji jądrowych. Jądro trytu składa się z jednego protonu i dwóch neutronów. W jakich celach można go wykorzystywać? To związek rzadki, a jego uzyskanie jest kosztowne i skomplikowane.

Na ten moment z trytu korzysta się jako z wskaźnika izotopowego w procesie określania wieku przedmiotów. Z uwagi na wysokie koszty po to rozwiązanie sięga się rzadko, jednak wskazania za pomocą trytu uchodzą za wyjątkowo precyzyjne. Ponadto można używać go w badaniu przebiegu procesów biologicznych oraz niektórych reakcji chemicznych. Tryt znalazł także zastosowanie w produkcji świecących w ciemnościach symboli do ewakuacji, choć z racji na cenę zwykle wykorzystuje się inne substancje. Za gram trytu trzeba zapłacić około 30 tysięcy dolarów.

https://mostel.pl/uslugi-sprzetowe-olesnica/ www.ptasiaostoja.pl