Ubezpieczenia mieszkania i domu

Posiadacze własnych domów i mieszkań powinni zachować się rozsądnie i podjąć decyzję o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej. To rozwiązanie bardzo powszechne, po które sięgają miliony osób na całym świecie. Ubezpieczenia domu czy mieszkania zaliczane są do grupy ubezpieczeń majątkowych, a więc takich, które odnoszą się do konkretnych dóbr. Dlaczego warto się na to zdecydować? Przede wszystkim po to, aby spać spokojnie i nie martwić się o to, że w razie jakiegoś zdarzenia losowego zostaniemy z kosztami napraw lub remontu bez żadnego zabezpieczenia finansowego.

Zakres dostępnych polis ubezpieczeniowych odnoszących się do domów i mieszkań jest bardzo szeroki. Poszczególne towarzystwa z reguły oferują swoim klientom elastyczne warunki, co oznacza, że możemy swobodnie decydować, od czego chcemy się ubezpieczać. Generalnie typowa polisa chroni elementy trwałe domu i mieszkania, takie jak mury i wszystko, co jest integralną częścią naszego lokalu. Może obejmować także infrastrukturę towarzyszącą, taką jak garaż, basen czy zabudowania gospodarcze.

Na drugim biegunie mamy szeroki zakres majątku ruchomego, który również można objąć ochroną. Tak naprawdę możemy ubezpieczyć wszystko, co w naszym domu się znajduje. Umeblowanie, sprzęt RTV i AGD, urządzenia komputerowe, a także biżuterię i rzeczy osobiste. Przed podpisaniem umowy z TU należy sporządzić listę posiadanych dóbr, można także sformułować umowę w taki sposób, aby automatycznie ochroną objęte były wszystkie rzeczy, które nabędziemy, a których posiadanie jesteśmy w stanie udowodnić.

usługi księgowe komorniki pomoc w odszkodowaniach komunikacyjnyc