Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem osobowym, które obejmuje ochroną życie i zdrowie człowieka. Nie jest ono tym samym co ubezpieczenie na życie, ponieważ różnice dotyczą przede wszystkim przedmiotu ubezpieczenia. Co prawda obie zabezpieczają podobne kwestie (życie i zdrowie), ale interpretują zasady przyznania świadczenia w inny sposób. Ubezpieczenie NNW jest wypłacane tylko i wyłącznie w przypadku kiedy utrata zdrowia lub życia była skutkiem nieszczęśliwego wypadku, natomiast ubezpieczenie na życie jest niezależne od tego czynnika.

Ubezpieczenie NNW jest z tego powodu najczęściej elementem składowym szerszych pakietów usług, np. związanego z kupnem mieszkania, uczęszczaniem do szkoły czy udziałem w wycieczkach. Co ciekawe wypłata świadczenia NNW nie jest zależna od tego czy odszkodowanie dostaniemy również z innego źródła np. W przypadku wypadku drogowego z OC kierowcy-sprawcy.

Podobna sprawa dotyczy świadczeń ZUS- są one wypłacane niezależnie. Odszkodowanie NNW należy do dodatkowych ubezpieczeń i jako takie obliczane jest na podstawie zakresu ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe obliczają początkową składkę przede wszystkimw oparciu o kwotę ubezpieczenia, im wyższe świadczenie ma być wypłacone tym wyższą składkę zapłacimy. Nie bez znaczenia pozostają również czynniki zwiększające ryzyko, w formularzach zgłoszeniowych nie zabraknie więc pytań o uprawiane sporty i inne rzeczy związane z ryzykiem wypadku.