Wsparcie dla współpracy międzynarodowej

Unia Europejska dąży do tego, by działać jako jedność. Jednak Wspólnota zawsze będzie zbiorem wielu narodów.

To nie Stany Zjednoczone, które powstały w wyniku ekspansji jednego państwa. Europa ma skomplikowaną historię i wiele wojen na tle narodowym za sobą.

Ze względów historycznych, kulturowych czy choćby językowych o pełnej jedności nie może być mowy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy mogli mówić o doskonałej współpracy pomiędzy państwami.

Do tego jednak trzeba nie tylko dobrej woli, ale i pieniędzy, które pozwolą realizować międzynarodowe cele. Część funduszy Unii Europejskiej jest na takie cele właśnie przeznaczona.

Mowa o projektach, które są realizowane na pograniczu przynajmniej dwóch państw. Co można wśród nich znaleźć? Dużą grupę tych projektów stanowią programy budowy dróg czy mostów przecinających granicę kraju.

Wiele jest też mikroprojektów. Największy projekt z tego obszaru to właśnie realizacja mikroprojektów na granicy polsko-słowackiej.

Booklet prowadzi wydruk naklejek z wykorzystaniem certyfikowanych tuszy ekologicznych http://www.bisnode.pl/blog/