Wszechstronny pluton

www.uks.olsztyn.pl

Energetyka jądrowa jest zagadnieniem ciekawym, ale niosącym ze sobą pewne ryzyko. Znamy doskonale historię katastrof oraz incydentów do jakich dochodziło w elektrowniach jądrowych w różnych częściach świata.

Pomimo pewnej dozy zagrożeń energia jądrowa uchodzi za najbardziej ekologiczną i najbezpieczniejszą dla środowiska. Reakcje jądrowe znajdują także zastosowanie w produkcji broni – chodzi konkretnie o broń atomową, po doświadczeniach Hiroszimy również budzącą negatywne skojarzenia.

Pluton odgrywa w tym kontekście znaczącą rolę. Jest to radioaktywny metal, po raz pierwszy uzyskany w 1941 roku przez amerykańskich naukowców biorących udział w tajnym wówczas Projekcie Manhattan.

Pluton powstaje na skutek bombardowania uranu deuterem (jeden z izotopów wodoru). Pluton przedstawia sobą dużą wartość.

Za jeden gram dwutlenku plutonu trzeba zapłacić około sześciu tysięcy dolarów, a w odniesieniu do czystej postaci cena jest nawet dwukrotnie wyższa. Jest zabójczy dla człowieka nawet w minimalnych ilościach (kumuluje się w tkankach kostnych).

https://ewpa.pl/sprzedaz/case-69/spycharki-gasienicowe/spycharka-gasienicowa-1150m-lgp.html automaty do bram