Kupno auta a przepisanie OC

Osoba sprzedająca pojazd mechaniczny w świetle prawa polskiego powinna w ciągu 30 dni poinformować ubezpieczyciela o konieczności zmiany właściciela, który widnieje na umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Podczas sprzedaży powinna również przekazać osobie kupującej pojazd aktualne ubezpieczenie OC.

Obowiązek ten leży po stronie sprzedającego samochód, gdyż jeżeli nowy nabywca nie zgłosi ubezpieczycielowi zmiany właściciela pojazdu, to według ubezpieczyciela poprzedni właściciel w dalszym ciągu jest zobowiązany do opłacania składek. Co ciekawe nabywca pojazdu może albo kontynuować umowę z poprzednim towarzystwem ubezpieczeniowym, albo zrezygnować z umowy, która wiązała z nim sprzedającego.

W przypadku tej drugiej opcji, to sprzedający najwięcej korzysta, gdyż wtedy ma prawo do zwrotu niewykorzystanej składki (nabywca musi dostarczyć ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu). Gdy sprzedaż nastąpi osoba sprzedająca nie ma nic wspólnego z ewentualnymi szkodami, które wyrządzić może nowy właściciel pojazdu.

W dniu zbyciu nie odpowiada finansowo (ze swojego OC) za użytkowanie pojazdu. W przypadku kontynuowania umowyz poprzednim towarzystwem ubezpieczeniowym kupujący pojazd może narazić się na dodatkowe koszty wynikające ze wzrostu składki OC.

Może być to związane z naliczeniem zwyżki na nowego właściciela (młody wiek kierowcy). Poprzedni właściciel ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu, więc pismo wzywające do zapłaty różnicy w wysokości składek, może przyjść nawet bez naszego kontaktu z ubezpieczycielem.

http://adwokatmikolajczak.pl/uslugi.html https://adwokatdomanska.pl/